Ptačí chřipka

Oznamujeme občanům, že v obci Libomyšl byl potvrzen výskyt ptačí chřipky. Z tohoto důvodu bylo pro obec Tmaň stanoveno pásmo dozoru. Všem chovatelům se nařizuje zajistit umístění drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí do uzavřených prostor, zamezit vniku volně žijícícho ptactva do objektů a zamezit kontaminaci krmiva trusem volně žijících ptáků. Všichni chovatelé drůbeže a chovných ptáků jsou povinni vyplnit sčítací list. Sčítací listy budou rozvezeny do kaslíků, prosíme o jejich vyplnění a poté odevzdání na obecní úřad a to nejpozději do 29.3.2023. Děkujeme za spolupráci. Pro více informací – https://www.obectman.cz/uredni-deska?…

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Tmaň 24. 3. 2023 11:14
  Prosím čekejte...